TRIẾT LÝ THIẾT THIẾT KẾ SẢN PHẨM

MANG ĐẬM NÉT PHONG THỦY

Tất cả các sản phẩm mộ phần tại Bồng Lai Viên đều được chú trọng thiết kế hài hòa dự trên nguyên tắc phong thủy. Mọi kích thước trong thiết kế nắm bộ đều tuân thủ kích thước lỗ ban. Các đường cắt, mạch ghép được phối hợp hài hòa tạo thành một nấm mộ thật đơn giản nhưng toát lên sự uy nghi.

PHỤ KIỆN