Giới thiệu Bồng Lai Viên

Đăng Ký Dịch Vụ Tại Bồng Lai Viên

Hãy để lại thông tin theo biểu mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc và hỗ trợ bạn.

  1. Mai táng

  Đọc kinh

  Nhạc cụ

  Quan tài

  Hàng mã

  2. Chôn cất

  Hoả táng

  Thổ táng

  Chọn hình mộ

  Khu mộ gia tộc

  Lớn

  Nhỏ

  Chọn vị trí mộ (Phụ thuộc loại hình mộ)

  Bia mộ (option)

  3. Mộc thổ táng


  Chọn hũ cốt

  Chọn cây chôn

  Cỡ cây

  Loại cây


  4. Hậu táng


  Cúng bái

  Lễ thường niên

  Chăm sóc

  Trái cây


  Hoa cúng